Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan Kuvapalvelu Oy
Kasarmikatu 6
13100 Hämeenlinna

Puh. (03) 6533770
[email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marko Tammela

Puh. +358 50 4029532
[email protected]

3. Rekisterin nimi

 Kuvapalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– Asiakassuhteen hoitaminen
– Asiakas- ja suoramarkkinoint

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, Matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kuvapalvelun ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä tilaus  Kuvapalvelun verkkokaupassa tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kuvapalvelun tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.